Edukativne radionice u Mostaru, 06-13.4.2015. godine

Edukativne radionice u Mostaru, 06-13.4.2015. godineEdukativne radionice u Mostaru, 06-13.4.2015. godineEdukativne radionice u Mostaru, 06-13.4.2015. godineEdukativne radionice u Mostaru, 06-13.4.2015. godineEdukativne radionice u Mostaru, 06-13.4.2015. godine
13.12.2019

Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH

opširnije...

18.10.2019

Radni sastanak: „Predstavljanje novog školskog programa za prevenciju rodno zasnovanog nasilja i promociju zdravih stilova života“

Dvodnevni radni sastanak „Akreditacija Programa Y - Mladi – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog na...

opširnije...

28.09.2018

Ekonomsko osnaživanje za održivi povratak na Kosovo

Cilj projekta je da pruži podršku održivom procesu povratka na Kosovo za interno...

opširnije...

24.09.2018

Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva u Hercegovini Bosni

Projekt "Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija c...

opširnije...Design & development: triptih
Copyright © 2013 Sva prava zadržana!