Kontakt

CARE International, Balkans
www.care-balkan.org

 

Bosna i Hercegovina Srbija Kosovo
SARAJEVO
Hasana Kaimije 11
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 536 790
Fax: +387 33 536 791
e-mail: care@carenwb.org

BANJA LUKA
Aleja Svetog Save 7a/16
78 000 Banja Luka
Tel: +387 51 258 200

SREBRENICA
M. Bjelakovića bb
75 430 Srebrenica
Tel: +387 56 440 341
Fax: +387 56 440 341
Petra Lekovića 59
11030 Belgrade
Tel/Fax: +381 (0)11 35 58 802
Tel: +381 (0)11 4200 722
Gazmend Zajmi no. 21
10000 Prishtina
Tel: +381 38 222 435, +381 38 224 779
Fax: +381 38 243 545

14.10.2019

Banja Luka promoviše zdrave stilove života

Institut Pereptuum mobile već 13 godina posvećeno...

opširnije...

06.08.2019

60 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine okupljeni na Kampu liderstva na Sutjesci !

60 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine okupljeni na Kampu liderstva na Sutjesci poru...

opširnije...

28.09.2018

Ekonomsko osnaživanje za održivi povratak na Kosovo

Cilj projekta je da pruži podršku održivom procesu povratka na Kosovo za interno...

opširnije...

24.09.2018

Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva u Hercegovini Bosni

Projekt "Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija c...

opširnije...Design & development: triptih
Copyright © 2013 Sva prava zadržana!