Kontakt

CARE International, Balkans
www.care-balkan.org

 

Bosna i Hercegovina Srbija Kosovo
SARAJEVO
Hasana Kaimije 11
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 536 790
Fax: +387 33 536 791
e-mail: care@carenwb.org

BANJA LUKA
Aleja Svetog Save 7a/16
78 000 Banja Luka
Tel: +387 51 258 200

SREBRENICA
M. Bjelakovića bb
75 430 Srebrenica
Tel: +387 56 440 341
Fax: +387 56 440 341
Kneza Višeslava 88
11030 Belgrade
Tel/Fax: +381 (0)11 35 58 802
Tel: +381 (0)11 4200 722
Gazmend Zajmi no. 21
10000 Prishtina
Tel: +381 38 222 435, +381 38 224 779
Fax: +381 38 243 545

13.12.2019

Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH

opširnije...

18.10.2019

Radni sastanak: „Predstavljanje novog školskog programa za prevenciju rodno zasnovanog nasilja i promociju zdravih stilova života“

Dvodnevni radni sastanak „Akreditacija Programa Y - Mladi – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog na...

opširnije...

28.09.2018

Ekonomsko osnaživanje za održivi povratak na Kosovo

Cilj projekta je da pruži podršku održivom procesu povratka na Kosovo za interno...

opširnije...

24.09.2018

Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva u Hercegovini Bosni

Projekt "Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija c...

opširnije...Design & development: triptih
Copyright © 2013 Sva prava zadržana!