Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu II

slika...

Opis projekta

Poboljšati socio-ekonomsku situaciju Romkinja/zajednica u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori na odabranim lokalitetima. Kapaciteti romskih ženskih organizacija će biti ojačani da bi se Romkinje bavile strategijama na nacionalnom i europskom nivou i intervencijama vezanim za prava Romkinja i socijalne inkluzije romskih zajednica.  Komponente projekta su dizajnirane na način da jačaju samopouzdanje Romkinja, svjesti o pravima i jačanje vještina kao i njihovog društvenog kapitala u smislu veza (odnosi) kao i njihovog utjecaja na strukturni nivo (strukture). CARE International Balkans i predstavnici/e  partnerskih organizacija namjeravaju ostvariti rezultate implementirajući širok spektar aktivnosti koje vode prema četiri međusobno podupiruće komponente ili očekivanim rezultatima (ER) koji su usko povezani.

ER1: Kroz ciljanu asistenciju na nivou zajednice Romkinje, žene i djevojke,će biti osnažene da ostvare svoja prava na obrazovanje, zdravstvo i život bez nasilja (na 9 lokaliteta projekat namjerava uvesti obrazovne, zdravstvene i rodno-transformativne aktivnosti na lokalnoj razini kroz male grantove koji će se implementirati od strane lokalnih organizacija)

ER2: Lokalni međusektoralni koordinacioni mehanizmi će biti  uspostavljeni i ojačani da podrže socijalnu inkluziju romskih zajednica (lokalne organizacije- koje rade na terenu će imati odgovornost uspostavljanja i koordiniranja međusektorskih komisija (MS komisija) i lokalnih koordinacijskih mehanizama da bi na taj način osigurali nabolji mogući utjecaj na terenu u općinama u kojima rade; 9 medijatora/ica u zajednici će biti educirano i angažirano da podržavaju intervencije na terenu u oblasti obrazovanja, zdravlja i rodno uvjetovanog nasilja)

ER3: Nacionalne mreže romskih i neromskih ženskih organizacija će biti  osposobljene da utječu i prate politike vezane za prava Romkinja i rodne jednakosti na lokalnom i nacionalnim nivoima i aktivno se uključe u mehanizme odgovornosti (a da bi se osigurao bolji potencijal za utjecaj, koordinacija na lokalnom nivou će biti poboljšana između različitih aktera/ica koji mogu doprinijeti socijalnoj inkluziji Roma/kinja)

ER4: Ciljane romske ženske organizacije  i Romkinje će biti  ojačane da postanu aktivne učesnice u umrežavanju na regionalnom i europskom nivou s romskim i neromskim organizacijama koje se bave sličnom problematikom i relevantnim institucijama (ovo  se odnosi na regionalnu razmjenu i umrežavanje, između projektom ciljanih organizacija i nacionalnih mreža, ali također između Romkinja i organizacija iz šire regije i Europe. Pružanjem mogućnosti da budu povezane s organizacijama i ženama iz drugih zemalja i regija i da od njih uče i da zajednički doprinose dugoročnoj borbi predstavlja dodatnu vrijednost na osobnom i profesionalnom nivou).

 

Ukupan budžet projekta je EUR 1,100,000, i to EUR 1,010,000 je osigurala Austrian Development Cooperation (ADC), a preostalih EUR 90,000 CARE fondovi.

 

Lokacije

Bosna i Hercegovina, Republika Srbija, Crna Gora

 

Partnerske organizacije

Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” –  Grad Tuzla, BiH

Ženski romski centar “Bibija” – Beograd, Republika Srbija

Centar za romske inicijative – Nikšić, Crna Gora

 

Donator(i)

Austrian Development Cooperation (ADC)

 

Trajanje projekta:

36 mjeseci (od 01.11.2015 – 31.10.2018.)


13.12.2019

Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH

opširnije...

18.10.2019

Radni sastanak: „Predstavljanje novog školskog programa za prevenciju rodno zasnovanog nasilja i promociju zdravih stilova života“

Dvodnevni radni sastanak „Akreditacija Programa Y - Mladi – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog na...

opširnije...

28.09.2018

Ekonomsko osnaživanje za održivi povratak na Kosovo

Cilj projekta je da pruži podršku održivom procesu povratka na Kosovo za interno...

opširnije...

24.09.2018

Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva u Hercegovini Bosni

Projekt "Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija c...

opširnije...Design & development: triptih
Copyright © 2013 Sva prava zadržana!