Inicijativa za održivost ruralne ekonomije/RESI

slika...

Opis projekta: Projekat ima za cilj promovisanje konkurentnosti poljoprivrednika, poljoprivrednih proizvođača i prehrambenih preduzeća za poboljšanje održivog i inkluzivnog ruralnog razvoja, otvaranje novih radnih mesta i stvaranje prihoda u ciljanim opštinama. Za postizanje održivih rezultata projekta, neophodna je primena novih oblika poljoprivredne proizvodnje i inovativne tehnologije radi povećanja produktivnosti, stabilnosti i otpornosti sistema proizvodnje sa ciljevima koji se ne odnose ne samo na povećanje prinosa, već i na uštedu vode i energije, smanjenje rizika, poboljšanje kvaliteta proizvoda, zaštitu životne sredine i smanjenje klimatskih promena. Projekat će primeniti mere institucionalne izgradnje kapaciteta u tri oblasti, čiji su cilj svi sektori poljoprivrede i ruralne ekonomije u ciljanim opštinama, Prištini, Novom Brdu, Kamenici i Ranilugu.

Jačanje kapaciteta opštinskog osoblja, uključujući i civilno društvo i lokalna preduzeća, da poboljšaju efikasnost i performansu za endogeni razvoj.

Regionalna grant šema će se primeniti u cilju jačanja i izgradnje integrisanih lanaca poljoprivrednih vrednosti u ovim opštinama.

Poseban značaj će se pridati promovisanju inicijativa žena, društveno-ekonomski ugroženih grupa i udruženja/zadruga koje ih predstavljaju.

Lokacije:

Kosovo, Opštine Priština, Novo Brdo, Kamenica, i Ranilug

 

Partnerske organizacije:

Opštine Priština, Novo Brdo, Kamenica, i Ranilug

Donator(i):
Finansiran od strane Austrijske Razvojne Agencije (ADC) i cofinancirane od Opštine Priština

 

Trajanje projekta:

 01/09/2016 – 31/08/2019

 


13.12.2019

Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH

opširnije...

18.10.2019

Radni sastanak: „Predstavljanje novog školskog programa za prevenciju rodno zasnovanog nasilja i promociju zdravih stilova života“

Dvodnevni radni sastanak „Akreditacija Programa Y - Mladi – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog na...

opširnije...

28.09.2018

Ekonomsko osnaživanje za održivi povratak na Kosovo

Cilj projekta je da pruži podršku održivom procesu povratka na Kosovo za interno...

opširnije...

24.09.2018

Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva u Hercegovini Bosni

Projekt "Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija c...

opširnije...Design & development: triptih
Copyright © 2013 Sva prava zadržana!