Greška

Sadržaj ne postoji...


11.03.2019

CARE u sradnji sa partnersko NVO NEXUS iz Vranja oglašavaju Konkurs za podnošenje prijava za interno raseljena lica i povratnike po sporazumu o readmisiji

CARE u sradnji sa partnersko NVO NEXUS iz Vranja ogla&scaro...

opširnije...

05.02.2019

Dobre prakse naše zemlje i regiona u globalnoj bazi najboljih zdravstvenih programa

Eksperti Europskog društva za kontracepciju i reproduktivno zdravlje (The European Society of Contraception and Reproductive...

opširnije...

28.09.2018

Ekonomsko osnaživanje za održivi povratak na Kosovo

Cilj projekta je da pruži podršku održivom procesu povratka na Kosovo za interno...

opširnije...

24.09.2018

Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva u Hercegovini Bosni

Projekt "Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija c...

opširnije...Design & development: triptih
Copyright © 2013 Sva prava zadržana!