Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH

slika...

Devet nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine koje surađuju u implementaciji projekta „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“, a koji implementira CARE International Balkans uz podršku CARE Češka i Vlade Češke, održale su danas u Goraždu treći, ujedno i posljednji sastanak u drugoj projektnoj godini. Glavni cilj je bio predstavljanje ostvarenih postignuća ovih organizacija zahvaljujući financijskim sredstvima dobivenim kroz projekat, te najava aktivnosti za projekat koji sufinancira Austrijska razvojna agencija - ADA.
Projekat „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“, doprinosi jačanju slabih postojećih socijalnih usluga u BiH i poboljšanju pristupa pravima i ukupnoj socijalnoj uključenosti marginalizirane i ugrožene lokalne populacije.

Projekat „Unapređenje socijalne zaštite osnaživanjem civilnog društva ima za cilj zaštitu najugroženijih grupa stanovništva, ali i pružiti korist svim građanima BiH kroz svoj glavni cilj: profesionalizirati i unaprijediti mandat i ulogu aktera civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Naime, projekat gradi kapacitete lokalnih OCD-a za pružanje usluga marginaliziranom i ugroženom stanovništvu i omogućava organizacijama civilnog društva da aktivno sudjeluju u kreiranju i implementaciji relevantnih politika.

POGLEDAJTE KOMPLETNU GALERIJU SLIKA!

CARE International Balkans
Austrian Development Agency
Ambasada Republike Češke u Sarajevu


13.12.2019

Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH

opširnije...

18.10.2019

Radni sastanak: „Predstavljanje novog školskog programa za prevenciju rodno zasnovanog nasilja i promociju zdravih stilova života“

Dvodnevni radni sastanak „Akreditacija Programa Y - Mladi – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog na...

opširnije...

28.09.2018

Ekonomsko osnaživanje za održivi povratak na Kosovo

Cilj projekta je da pruži podršku održivom procesu povratka na Kosovo za interno...

opširnije...

24.09.2018

Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva u Hercegovini Bosni

Projekt "Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija c...

opširnije...Design & development: triptih
Copyright © 2013 Sva prava zadržana!