Novosti

Američki ambasador Brown dodijelu nagradu " Ambasador za aktivno građanstvo" Fani Deliji koju CARE, i njemu organizacijau CRI aktivno i direktno podržava vać 7 godina.

 

Nagradu je je 28 marta dodijelo, američki abasador Sue K. Brown, Fani Deliji koordinatorici Centra za romske inicijative, za izuzetan doprinos u različitim inicijativama građanskog aktivizma koje su direktno uticale na poboljšanje statusa Romkinja egipćanki Crne Gore .

 

Published » 03.04.2014 opširnije...


Projekti foklusirani na obrazovanje Roma i Romkinja!

U toku 2013. godine 17 organizacija (6 iz BiH, 7 iz Srbije i 4 iz Crne Gore) koje svojim aktivnostima doprinose poboljšanju uslova življenja Roma i Romkinja su realizirale 20 malih projekata u svojim lokalnim zajednicama po pitanjima obrazovanja romske djece s naglaskom na djevojčice, seksualno i reproduktivno zdravlje Romkinja i rodno uvjetovano nasilje. Dodjeljeno je ukupno 20 projekata u ukupnoj vrijednosti od €73.500,00.

Published » 31.03.2014 opširnije...


Izgradnja kapaciteta za partnerske organizacije!

Na Jahorini u periodu do 25. – 28. februara 2014. godine kroz projekat „Aktivna inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu“ za ukupno 36 učesnika i učesnica iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

Published » 31.03.2014 opširnije...


Prezentacija rezultata i zaključaka projekta "Osnaživanje i integracija Roma u Srbiji i Bosni i Hercegovini"

 "Prezentacija rezultata i zaključaka projekta "Osnaživanje i integracija Roma u Srbiji i Bosni i Hercegovini" realizovanog od 2009. do 2014. godine o strane kancelarije CARE Balkans u Srbiji, uz saradnju sa lokalnim partnerima "Romski informativni centar" iz Kragujevca i "Euro Rom" iz Tuzle." http://care-balkan.org/roma

Published » 28.03.2014 opširnije...13.12.2019

Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH

opširnije...

18.10.2019

Radni sastanak: „Predstavljanje novog školskog programa za prevenciju rodno zasnovanog nasilja i promociju zdravih stilova života“

Dvodnevni radni sastanak „Akreditacija Programa Y - Mladi – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog na...

opširnije...

28.09.2018

Ekonomsko osnaživanje za održivi povratak na Kosovo

Cilj projekta je da pruži podršku održivom procesu povratka na Kosovo za interno...

opširnije...

24.09.2018

Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva u Hercegovini Bosni

Projekt "Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija c...

opširnije...Design & development: triptih
Copyright © 2013 Sva prava zadržana!