Novosti

Radionica: Izgradnja kapaciteta održana 19. - 21.07.2017. u Etno selo Montenegro, Nikšić, Crna Gora

Prisustovali/e predstavnici/e partnerske organizacije Centar za romske inicijative Nikšić, Crna Gora.

Published » 13.09.2017 opširnije...


Prekogranična posjeta

Projekt FAIR II nastavio je sa održavanjem i izgradnjom kapaciteta međusektorskih komisija uspostavljenih tokom FAIR I projekta. Međusektorske komisije sastoje se od predstavnika institucija i predstavnika partnerskih organizacija koje se bave individualnim i/ili kolektivnim problemima romske populacije.

Published » 13.09.2017 opširnije...


Radionica: Upoznavanje sa strukturom i načinom rada EU institucija; institucionalizacija monitoringa; umrežavanje

Radionica je održana od 19. - 22.06.2017 u hotelu DRINA, Bijeljina, Bosna i Hercegovina na kojoj su prisustovali/e predstavnici/e partnerskih organizacija i naši/e suradnici/e.

Published » 13.09.2017 opširnije...


EU projekat podržava mlade Rome u borbi za prava i inkluziju!

POTPISANI SPORAZUMI O SARADNJI ZA PODRŠKU EU PROJEKTU“MLADI ROMI ZA PRAVA I INKLUZIJU“ SA 4 OPŠTINE: DONJI VAKUF, TRAVNIK, PRNJAVOR I BIJELJINA!

Published » 30.06.2017 opširnije...


Kampanja: „Imam PRAVO da imam PRAVA“.

FAIR II – U sklopu Mjesec dana ženskog romskog aktivizma, od 08.03.- 08.04.2017. u BiH, Republici Srbiji, i Crnoj Gori realizovana je kampanja: „Imam PRAVO da imam PRAVA“.

Published » 14.06.2017 opširnije...13.12.2019

Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH

opširnije...

18.10.2019

Radni sastanak: „Predstavljanje novog školskog programa za prevenciju rodno zasnovanog nasilja i promociju zdravih stilova života“

Dvodnevni radni sastanak „Akreditacija Programa Y - Mladi – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog na...

opširnije...

28.09.2018

Ekonomsko osnaživanje za održivi povratak na Kosovo

Cilj projekta je da pruži podršku održivom procesu povratka na Kosovo za interno...

opširnije...

24.09.2018

Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva u Hercegovini Bosni

Projekt "Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija c...

opširnije...Design & development: triptih
Copyright © 2013 Sva prava zadržana!