Novosti

Omladinski retreat Liderstvo i incijative u lokalnoj zajednici- leadership program za mlade Rome i Romkinje u BiH!

Dvadeset mladih Roma i Romkinja iz regija (Travnik, Vitez, Bijeljina, USK Kanton, Prnjavor, Vukosavlje) uključenih u projekat Mladi Romi i Romkinje za prava i inkluziju, od 1-4 Juna 2017 godine učestvuje na retreat/seminaru  Liderstvo i incijative u lokalnoj zajednici- leadership program za mlade Rome i Romkinje u BiH.

 

Published » 02.06.2017 opširnije...


Mobilni interventni timovi (MIT)

Mobilni interventni tim je identificiran kao model dobre prakse koji se, u zajedničkoj saradnji CARE International, Udruženja građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“ i Udruženjem građana Omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj“, replicira u Grad Visoko

Published » 29.05.2017 opširnije...


CARE Balkan na 2017 Mikser festival

U okviru Mikser Festivala koji se održavo od 25. do 28. maja 2017. u Beogradu, na teme: Migracije, Obrazovanje u pokretu, Fabrike kulture i Priroda grada, CARE International Balkans zajedno sa partnerskom organizacijom Novosadski humanitarni centar je predstavio svoje aktivnosti i iskustva u radu sa migrantima.

Published » 29.05.2017 opširnije...


CALL FOR CONSULTANCY : CONDUCTING THE BASELINE RESEARCH

CARE International Balkans:CALL FOR CONSULTANCY : CONDUCTING THE BASELINE RESEARCH 

FOR THE PROJECT: Active Roma Youth for Rights and Inclusion

Engagement period:May 25 - June 20, 2017

Published » 19.05.2017 opširnije...


Tridesetsedam vršnjačkih edukatora/ica mijenja svijest mladića i muškaraca u romskim zajednicama

Kroz tri edukativne radionice (jedna regionalna i dvije nacionalne održane u BiH i Crnoj Gori) CARE je osposobio 37 mladih Roma i Romkinja za provođenje aktivnosti vršnjačke edukacije; 5 Romkinja i 7 Roma iz BiH, 8 Romkinja i 10 Roma iz Crne Gore i 1 Romkinju i 6 Roma iz Republike Srbije; čime je ojačao kapacitete ženskih romskih organizacija.

Published » 29.03.2017 opširnije...13.12.2019

Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH

opširnije...

18.10.2019

Radni sastanak: „Predstavljanje novog školskog programa za prevenciju rodno zasnovanog nasilja i promociju zdravih stilova života“

Dvodnevni radni sastanak „Akreditacija Programa Y - Mladi – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog na...

opširnije...

28.09.2018

Ekonomsko osnaživanje za održivi povratak na Kosovo

Cilj projekta je da pruži podršku održivom procesu povratka na Kosovo za interno...

opširnije...

24.09.2018

Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva u Hercegovini Bosni

Projekt "Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija c...

opširnije...Design & development: triptih
Copyright © 2013 Sva prava zadržana!