Naša mreža i partneri

Care mreža


CARE Deutschland-Luxemburgwww.care.de
CARE Internationalwww.care-international.org
CARE Australiawww.careaustralia.org.au
CARE Canadawww.care.ca
CARE Danmarkwww.care.dk
CARE Francewww.carefrance.org
CARE India (Affiliate Member)www.careindia.org
CARE International Japanwww.careintjp.org
CARE Nederlandwww.carenederland.org
CARE Norgewww.care.no
CARE Ãsterreichwww.care.at
CARE Peru (Affiliate Member)www.careenperu.org
CARE Thai Foundationwww.raksthai.org
CARE International UKwww.careinternational.org.uk
CARE USAwww.care.org

Naši projekti


YOUN MEN INITIATIVES PROJECTwww.youngmeninitiative.net

Partneri


U pripremi...

13.12.2019

Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH

opširnije...

18.10.2019

Radni sastanak: „Predstavljanje novog školskog programa za prevenciju rodno zasnovanog nasilja i promociju zdravih stilova života“

Dvodnevni radni sastanak „Akreditacija Programa Y - Mladi – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog na...

opširnije...

28.09.2018

Ekonomsko osnaživanje za održivi povratak na Kosovo

Cilj projekta je da pruži podršku održivom procesu povratka na Kosovo za interno...

opširnije...

24.09.2018

Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva u Hercegovini Bosni

Projekt "Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija c...

opširnije...Design & development: triptih
Copyright © 2013 Sva prava zadržana!