SEI CENTAR U OKVIRU CARE PROJEKTA ZAPOŠLJAVA: Ekspert/ica za Socio-ekonomsku inkluziju

SEI CENTAR U OKVIRU CARE PROJEKTA ZAPOŠLJAVA: Ekspert/ica za Socio-ekonomsku inkluziju

Datum objavljivanja: 24.05.2024. godine (ponovljen oglas od 25.04.2024.) U skladu sa potrebama projekta „Socioekonmska Inkluzija u Brčko Distriktu“ koji Razvojno- garantni fond Brčko distrikta BiH realizuje u partnerstvu sa međunarodnom [...]

Datum objavljivanja: 24.05.2024. godine (ponovljen oglas od 25.04.2024.)

U skladu sa potrebama projekta „Socioekonmska Inkluzija u Brčko Distriktu“ koji Razvojno- garantni fond Brčko distrikta BiH realizuje u partnerstvu sa međunarodnom organizacijom CARE International Balkans, a koji finansira Češka razvojna agencija broj 280097/2024-93- ČRA – Razvojno-garantni fond Brčko distrikta BiH, zajedno sa CARE International Balkans raspisuje konkurs za prijem u radni odnos: Ekspert/ica za Socio-ekonomsku inkluziju (1).

Prijava na konkurs se dostavlja najkasnije do 31.05.2024. godine do 15.30h na jednom od zvaničnih jezika ili pisama u BiH (srpski, bosanski, hrvatski).

Više informacija pronađite u dokumentu:

Svi aplikati su dužni popuniti aplikacioni formular: