Contact Us

Sarajevo HQ

Hasana Kaimije 11, 71000 Sarajevo

+387 (0)33 536 790

Belgrade

Žarkovačka 48, 11030 Beograd, Srbija

+381 (0)11 770 66 96

Prishtina

Gazmend Zajmi 21, 10000 Prishtina

+383 (0)38 224 779

Banja Luka

Aleja Svetog Save 7a, 78000 Banja Luka

+387 (0)51 258 200

Srebrenica

M.Bjelakovica bb, 75430 Srebrenica

+387 (0)56 440 341

Skopje

Nikola Parapunov 41, 1000 Skopje

Tel: +389 (0)2 308 7977