CALL FOR PAID INTERNSHIP/ON-THE-JOB TRAINING FOR 50 YOUNG PEOPLE
CARE INTERNATIONAL OFFICE IN KOSOVO LAUNCHES A CALL FOR PAID INTERNSHIP/ON-THE-JOB TRAINING FOR 50 YOUNG PEOPLE Date of publication: 21.03.2023                      [...]
Read More
PROGRAMI PËR NGRITJEN E KAPACITETEVE TË GRAVE NË BUJQËSI
Thirrje për Aplikim Programi për ngritjen e kapaciteteve të grave në bujqësi Udhëzues për aplikim Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit 20.01.2023 Historiku CARE International në Ballkan, zyra në [...]
Read More
CALL FOR APPLICATION: Trainings for Employment Skills Development – Soft Skills Training and IT
Date of issue: 23 December 2022 Deadline: 23 January 2023 About the Kosovo Youth Participation Project – KYP CARE International Balkans, Office in Kosovo, in partnership with Students Helping Life [...]
Read More