OTVORENI JAVNI POZIV ZA NVO-e za učešće u projektu “Socio-ekonomska inkluzivna inicijativa“
CARE International i partnerska institucija Razvojno-garantni fond Brčko Distrikta (RGFBD) pozivaju nevladine organizacije registrovane u Brčko Distriktu BiH uključene u rad sa socio-ekonomsko ugroženim i ranjivim kategorijama građana, da se [...]
Read More