U Brčkom potpisan ugovor o realizaciji projekta „Socio-ekonomska inkluzija u Brčko distriktu BiH“ za 2024. godinu

U Brčkom potpisan ugovor o realizaciji projekta „Socio-ekonomska inkluzija u Brčko distriktu BiH“ za 2024.…

CARE International i Razvojno garantni – fond Brčko distrikta BiH (RGFBD) u cilju implementacije projekta „Socio- ekonomska inkluzija u Brčko Distriktu BiH“ koji finansira Vlada Republike Češke potpisali su jučer [...]

CARE International i Razvojno garantni – fond Brčko distrikta BiH (RGFBD) u cilju implementacije projekta „Socio- ekonomska inkluzija u Brčko Distriktu BiH“ koji finansira Vlada Republike Češke potpisali su jučer ugovor o operativnoj realizaciji projektnih ciljeva za 2024. godinu.

Ideju za provođenje navedenog projekta, pored naznačenih aktera, krajem prošle godine zvanično su na upriličenoj svečanosti kao i svojim današnjim prisustvom podržali i predstavnici ambasade Republike Češke u BiH, kao i gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine prim.dr. Zijad Nišić.

U ime jednog od ključnih partnera na projektu, direktor RGFBD-a Milorad Teodorović nije krio zadovoljstvo, ali i zahvalnost prema ambasadi Republike Češke, koja je imajući u vidu dosadašnju saradnju sa institucijama i privrednicima, odabrala područje Brčko distrikta BiH i RGFBD za realizaciju u praksi cijelokupnog projekta.

„Potpisani ugovor potvrđuje povjerenje donatora u kvalitet našeg rada, ali je ujedno još jedan dokaz uspješnog djelovanja Jedinice za implementaciju projekata, koja dijeluje unutar našeg RGFBD-a na kojoj će biti glavni teren implementacije cijelog posla s naše strane“, rekao je Teodorović, dodavši da će u fokusu projekta biti pomoć marginaliziranim grupama ljudi prilikom postupka apliciranja za posao, ali i održivosti pokrenutog biznisa. S tim ciljem veoma važno će biti stvaranje preduslova za otvaranje Centra za socio-ekonomsku inkluziju u samom gradu.

„U tom smislu Vlada Brčko distrikta je omogućila korištenje adekvatnog prostora koji će u narednom periodu i uz pomoć donatorskih sredstava biti stavljen u funkciju,“ istakao je Teodorović.

Današnjim potpisivanjem ugovora praktično počinje implementacija trogodišnjeg projekta, koji će prema fazama realizovati RGFBD i CARE International, uz sinergiju sa nevladinim sektorom i predstavnicima vlasti Distrikta.

Regionalna direktorica CARE International Balkans Sumka Bučan ovom prilikom ukazala je na značaj projekta s aspekta njegove vizije, ali i samih rezultata.

„Cilj projekta je da praktično stvori uslove za zapošljavanje i samozapošljavanje obuka za posao, s naglaskom na marginalizirane društvene grupe kao što su manjine, osobe s invaliditetom, žene koje se teže zapošljavaju, kao i mladi, ali je projekat za cijelu populaciju. Znači svi će imati pristup i fondovima i obukama koje će projekat pružati“, rekla je Bučan.

Obukama će kroz projekat prisustvovati i predstavnici privrednih subjekata koji imaju mogućnost, odnosno namjeru upošljavati i osobe iz navedenih kategorija.

„Ono što je ključno jeste otvaranje Centra za socio-ekonomsku inkluziju (SEI), odnosno zapošljavanje i samozapošljavanje, koji pored ostalog, treba da pruži usluge građanima Distrikta kada je riječ prvenstveno o ekonomskom osnaživanju i zapošljavanju“, istakla je Bučan.

Ukupna trogodišnja vrijednost projekta je 2,7 miliona KM, s tim da je za prvu godinu osigurano 920.000 KM.

„Cijeli projekat, pored ostalog,  podrazumijeva zapošljavanje tri osobe koje će raditi u SEI-u, potom podršku zapošljavanju pripravnika u brčanskim preduzećima, kao i jačanje nevladinog sektora“, akcentirala je Bučan, dodajući da je u ovom kontekstu već raspisan konkurs za odabir četiri nevladine organizacije koje sarađuju sa marginaliziranim grupama, a djeluju na području Brčko distrikta BiH. Tu je i podrška inovacijama, odnosno inovativnim programima, odnosno organizacijama koje su ih spremne provesti kroz određene procese. „To se odnosi na oblast privrede, odnosno preduzetništva, te na ovaj način pozivamo sve one koji imaju programe ili afinitete ka navedenom segmentu da se prijave“, naglasila Bučan, zaključujući da je cijeli porojekat jako dinamičan i zahtjevan, te da u svemu ovome važna podrška koju pruža brčanska Vlada.

Ističući apsolutnu podršku cijelom projektu u ime Vlade Brčko distrikta BiH, gradonačelnik prim. dr. Zijad Nišić je istakao da je kroz ovaj projekat praktično Distriktu donirano 2,7 miliona KM.

„Ovo je jedna od najznačajnih donacija Distriktu s ciljem dodatnog zapošljavanja što je od izuzetne važnosti i u kontekstu depopulacije, odnosno odlaska mladih ljudi iz Brčkog i uopšte Bosne i Hercegovine, jer jedan od ciljeva projekta je  praktična potvrda da mladi ljudi svoje poslovne karijere mogu ostvariti i u Brčkom“, naglasio je gradonačelnik Nišić.

Svi akteri današnjeg događaja iskazali su uvjerenje da će projekat biti uspješno implementiran, odnosno da će „Socio-ekonomska inkluzija u Brčko distriktu BiH“  kao pilot projekat biti primjenjiv ne samo u Brčkom već i u drugim dijelovima BiH.