ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЖЕНИТЕ ОД ЕТНИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ

ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЖЕНИТЕ ОД ЕТНИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ

CARE на Балканот со задоволство ја презентира оваа брошура, која ги набројува главните резултати на проектот, но и пристапот и главните чекори кои се користени за да се мотивираат, ангажираат [...]

CARE на Балканот со задоволство ја презентира оваа брошура, која ги набројува главните резултати на проектот, но и пристапот и главните чекори кои се користени за да се мотивираат, ангажираат и вклучат жените од немнозинските етнички заедници на пазарот на трудот во Република Македонија. Во соработка со партнерската организација Женска граѓанска иницијатива АНТИКО – мрежа од 16 организации основачки од Македонија, CARE успешно го спроведе проектот “Вклучување на жените од немнозинските етнички заедници на пазарот на трудот”, притоа таргетирајќи пет региони во Република Македонија – Скопје, Тетово, Битола, Штип и Куманово.

DOWNLOAD PDF