Nasilje u porodici u romskoj i egipćanskoj zajednici u Crnoj Gori

Nasilje u porodici u romskoj i egipćanskoj zajednici u Crnoj Gori

U periodu od 01. maja – 31. oktobra 2014. godine, realizovan je projekat »Djelujmo preventivno», koji je dio trogodišnjeg regionalnog projekta ”Aktivna inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu”, koji [...]

U periodu od 01. maja – 31. oktobra 2014. godine, realizovan je projekat »Djelujmo preventivno», koji je dio trogodišnjeg regionalnog projekta ”Aktivna inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu”, koji je podržan od strane CARE International, a finansiran od strane Austrian Development Cooperation. U implementaciji projekta su direktno bile uključene dvije organizacije: Centar za romske inicijative i Ženska RAE mreža »PRVA«, kao i pojedini članovi/ice Koalicije koja je formirana oktobra 2012.

DOWNLOAD PDF