SEI Centar u okviru CARE projekta zapošljava (Tri pozicije)

SEI Centar u okviru CARE projekta zapošljava (Tri pozicije)

U skladu sa potrebama projekta „Socioekonmska Inkluzija u Brčko Distriktu“, koji Razvojnogarantni fond Brčko distrikta BiH realizuje u partnerstvu sa međunarodnom organizacijomCARE International Balkans, a finansira Češka razvojna agencija, Socioekonomski [...]

U skladu sa potrebama projekta „Socioekonmska Inkluzija u Brčko Distriktu“, koji Razvojnogarantni fond Brčko distrikta BiH realizuje u partnerstvu sa međunarodnom organizacijom
CARE International Balkans, a finansira Češka razvojna agencija, Socioekonomski centar otvara konkurs za sljedeće pozicije:

  1. Ekspert_ica za Preduzetništvo

2. Ekspert_ica za Socio-Ekonomsku inkluziju

3. Ekspert_ica za Psihosocijalno savjetovanje

Svi aplikati su dužni popuniti aplikacioni formular:

Rok za prijave je 10.05.2024. do 15:30 sati. Sve dodatne informacije pogledajte u zakačenim dokumentima.