PROGRAMI PËR NGRITJEN E KAPACITETEVE TË GRAVE NË BUJQËSI
Thirrje për Aplikim Programi për ngritjen e kapaciteteve të grave në bujqësi Udhëzues për aplikim Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit 20.01.2023 Historiku CARE International në Ballkan, zyra në [...]
Read More
CALL FOR APPLICATION: Trainings for Employment Skills Development – Soft Skills Training and IT
Date of issue: 23 December 2022 Deadline: 23 January 2023 About the Kosovo Youth Participation Project – KYP CARE International Balkans, Office in Kosovo, in partnership with Students Helping Life [...]
Read More
The second round of a three-day training for Business Plans Development was successfully accomplished
Within the Kosovo Youth Participation – KYP project, today, the Business Plan/Project Development training was conducted within the framework of the call for applications activity Support of Youth Entrepreneurial Activities. [...]
Read More