Skema e Granteve për Gratë Fermere\ Grant šema za žene poljoprivrednice
Skema e Granteve për Gratë Fermere Udhëzues për Aplikim Për Gratë nga Zonat Rurale në Bujqësi të mbështesin sektorin agro-rural, të rrisin prodhimin dhe produktivitetin, të përmirësojnë sigurinë ushqimore, të [...]
Read More
Kosovo: 49 grants contracts were signed to support women led agricultural businesses and startups
A total of 49 grants contracts were signed to support women led agricultural businesses and startups, with women from Prishtina/Priština, Graçanica/Gračanica, Ferizaj/Uroševac and Junik, within the framework of the CARE [...]
Read More
CARE International Balkans awarded Youth-Led Businesses and NGO’s in Kosovo with 40,000 EUR
CARE International Balkans today awarded two Youth-Led Businesses and three NGOs with sub-grant contracts in a total amount of 40,000 EUR. Today, on 31 October 2022, CARE, awarded two Youth-Led [...]
Read More